Er-banner
当前位置:首页 > 拍卖公告 > 青岛市北区颐中银街E区营业中电影院、商务酒店、KTV练歌房招商项目
青岛市北区颐中银街E区营业中电影院、商务酒店、KTV练歌房招商项目
[2023-06-30]

网点1面积约2834平方米,有产权,带租约出售。目前租赁用途为商务酒店,共有客房80余间。

网点2面积约1309平方米,有产权,带租约出售。目前租赁用途为电影院。

网点3位于银街下沉广场内,面积约1710平方米,无产权,带租约出售。目前租赁用途为KTV练歌房。


三处网点项目位置示意图

以上项目全部带租出售,欢迎来电咨询、洽谈。

咨询电话:(0532859308888593099813853282573

                                                                         青岛市拍卖中心有限公司